Plán akcí na první pololetí 2012/2013

15.9.2012 Den otevřené klubovny
22.9.2012 Jednodenní výlet
12.–14.10.2012 Střediskové setkání
9.–11.11.2012 Společná výprava se skauty
2.12.2012 Mikulášské putování
14.–16.12.2012 Vánoční výprava
19.12.2012 Vánoční schůzka pro děti, rodiče a kamarády
12.1.2013 Prahou plnou strašidel
31.1.–3.2.2013 Střediskové hory