Mřížka & mocninná šifra

Dvě jednoduché šifry s možností zašifrování zadaného textu.

ABC DEF GHCH
IJK LMN OPQ
RST UVW XYZ
Chyba: Buď nemáte povolený Javascript, a nebo se stala chyba při načítání skriptu.
Zadejte zprávu (převádí pouze písmena, diakritiku ignoruje):
Přepni zobrazení písmenPřepni druh šifry
Zašifrovaná zpráva (0 písmen):

ZobrazHTML (zdrojový kód):

test